Simpozijs par Mosulas Dambja krīzi, kas notiks Itālijā, š.g.19 – 20.04

Miera vēstnieki Irākā (PAFI) aicina Jūs apmeklēt
simpoziju, kas notiks šā gada 19 un 20 aprīlī Romā, Itālijā, kurā tiks apskatīts problēmjautājums par Mosulas Dambja, Irākā kritisko stāvokli.

PAFI sadarbībā ar Apvienotām ASV studijām Tehnoloģijas nozarē un Lulea universitāti Tehnoloģijas , Vides un Resursu civillietu departmentu Inžinierijā, ir nolēmuši rīkot sadarbības simpoziju, kas aicinās sanākt kopā lietpratējus un ieinteresētās puses, lai rastu risinājumu katastrofālās krīzes novēršanai Irākā, Mosulā.

Simpozijā tiks aplūkoti jautājumi, kas saitīti ar visātrākām stratēģiskām aktivitātēm, kādas nepieciešamas veikt dambja atjaunošanai.

Tāpat arī ar investīcijām, kādas ir nepieciešamas dambja atjaunošanai, ar šķēršļiem, kas var rasties dambja atjaunošanas procesuālā darbības gaitā, tostarp arī par ISIS konrolēto rajonu netālu no Mosulas.

PAFI būs  pateicīgi, ja Jūs varētu ņemt dalību šajā diskusijā. Pievienojoties mums šajā diskusijā, ar savu viedokli Jūs vaētu sekmēt pozitīvu rezultātu Mosulas Dambja risinājuma meklējumos.

Vairāk informācijas par konferences gaitu un darbību PAFI mājaslapā.
Paldies par atsaucību!


RAKSTIET ATBILDI VAI KOMENTĀRU