Irākas nākotne! Itālijas konferences noslēdzošā daļa, paziņojums par nākotnes plāniem.

Itālijas konferences otrajā dienā, Miera Vēstnieki Irākai ( PAFI ) prezidents Šeihs Jamal al-Dhari savā runā paziņoja, par Miera Izlīguma konferenci Parīzē, kas notiks šā gada maija mēnesī. Miera Vēstnieki Irākai apvienos vadošos irākiešus, no visām kopienām, lai vienotos par kopīgas stratēģijas izveidi Irākas drošībai.
Otrās dienas konferencē Itālijā, Romā Šeihs Jamal al-Dhari uzstājās ar vēstījumu un vēlmi panākt mieru starp visiem irākiešiem – Shia, Sunnītiem, Kurdiem, Turkmēņiem, Kristiešiem, un Jazīdiem.

Valdības nespēja pieņemt pareizus lēmumus, nekompitence politiskajos jautājumos, lielā korupcija valstī un valdībā, kaujinieku un Daesh nežēlības ir saniknojušas Irākas tautu, tādēļ Irākieši ir gatavi sanākt kopā uz sarunām par miera izlīguma procesu Irākā.

Al-Dhari atzīmēja, ka vadītāji no abām Shia un Sunnītu kopienām atzīst elementāro nepieciešamību restrukturizācijai politiskajā sistēmā. Status quo ir atstājis Irāku tikai ar vardarbību un iznīcināšanu.

Pirmo reizi starptautiskā vietā, Irākas līderi no visām kopienām – Sunnīti, Shia, Kristieši, Jazīdi, tehnokrāti, neticīgie, un bijušie militārie virsnieki – apspriedīs un strādās kopā, lai panāktu miera izlīgumu Irākā.

Tas būs ļoti nozīmīgs solis ceļā uz patiesu mieru izlīgumu Irākā! Šāds notikums ir pirmo reizi Irākas vēsturē.
Jamal al-Dhari savā runā atzīmēja, ka visi Irākas sabiedrības segmenti ir gatavi miera sarunām. Nesenie notikumi Irākā – politiskie, ekonomiskie un sociālie, karadarbība Irākā, kā arī lielās bažas par Mosulā dambja iespējamo katastrofu, liek visiem irākiešiem domāt vienā virzienā, strādāt kopā par labāku Irāku, jēgpilnu miera un samierināšanās procesu.
Konferences laikā Šeihs Jamal al-Dhari informēja, ka sunnītu kopienai ir jāapvienojas viņa vadībā. Pagājušā gada septembrī Dohā notika vairāku sunnītu grupējumu sanāksme, kurā vienojās par 14 punktu politiskās reformas plānu sasaisti. Plāns ietver: jaunu konstitūciju, varas dalīšanu, tiesu reformas, un veidot pilsonisku sabiedrību, kas balstās uz Irākas valsts pilsonību – svarīgi principi transformatīvā atjaunošana Irākā. Sanāksmes līdzpriekšsēdētāji bija Šeihs Džamals al-Dhari un Kataras Ārlietu ministrs H.E. Khalid Bin Mohammad al-Attiyah. Novērotāji iekļauti Jan Kubis, ANO Īpašā pārstāvja vietnieks Irākā, un pārstāvji no valdības: Saūda Arābijas Karalistes, Apvienoto Arābu Emirātiem, Kataras, Kuveitas un Jordānijas Hāšimītu Karalistes karalis.

Romas Konferenci pilnībā sponsorē Miera Vēstnieki Irākā (PAFI). Tajā piedalijās drošības eksperti, ārvalstu diplomātiskās amatpersonas, vadošie akadēmisko aprindu biedri, Eiropas preses centrs ASV studijām Romā, Itālijā. Visi sanāca kopā, lai pārrunātu sistēmiskos šķēršļus miera panākšanā viņa dzimtā Irāka, kā arī, lai ierosinātu taustāmus risinājumus nākotnes nodrošināšanai saviem iedzīvotājiem.

Šeihs un viņa kolēģi komisijas sastāvā sniedza padziļinātu ieskatu daudzdimensiju konfliktiem Irākā, ar to saistīto korupciju valstī, politiskās sistēmas šķelšanos, militārās pieejas trūkumi, un izplatītu sektantu sašķeltību.

Komisijas sastāvā sarunas vadīja ārlietu eksperts Pols Hamills. Tika izteikti piedāvājumi rīcības plāna atjaunošanu Irākā. Šeihs Jamal al-Dhari noslēdza paneli un konferenci, atklājot plānus starptautiskā konferencē Parīzē, lai izveidotu miera un izlīguma plānu Irākā.

Bijušais Itālijas Ārlietu ministrs Franco Frattini savā runā uzsvēra valdības vadības problēmas valstī. Vietējās pašvaldības un cilšu valdības pārkāpj uzticību Bagdādei, lai īstenotu savas intereses. Sektu lojalitāte ir krietni augstāk par valsts vienotību, ierobežojot jēgpilnu pārvaldības procesu. Laicīga valsts attieksme Irākā ir vienīgais veids, kā aizsargāt savus pilsoņus un nodrošināt taisnīgu politisko procesu.

ASV Armijas kara koledžas līdzstrādnieks pulkvedis Mike Jason piedāvāja vērtīgu savu militāro pieredzi. Savas ilgās karjeras laikā Mosulā un citur, viņš redzējis Irākas sairšanā pašu svarīgāko: uzticēšanos! Uzticību valdībai, uzticību cits citam. Sektanti pārņēma militāro politiku, balstoties uz nacionālo identitāti, politiskā un ekonomiskā līmenī. Lai cīnītos pret teroristu grupām kā Daesh, reformēt militāro politiku, kas balstās uz nacionālo identitāti, ir vitāli būtiska.

Pulkvedis Jason aicināja starptautisko sabiedrību veltīt laiku un līdzekļus, lai apmācītu un konsultētu Irākas drošības spēkus.
Nacionālās drošības eksperts Edvards Pauels runāja par galvenajām problēmām Irākas progresa kavēšanā šodien. Pamatpakalpojumu trūkums, mirusī ekonomika valstī, neizglītots darbaspēks, sektantisms, kā arī iejaukšanās ārvalstu interesēs ir veicinājuši valsti uz bankrotu, kāda tā ir šodien.

Pirmkārt: vajag restaurēt valsts iestāžu pakalpojumus, tādējādi būs tieša ietekme uz ekonomikas izkropļojumu, kas savā ziņā nomelnoja valsts infrastruktūru.

Otrkārt: izglītotu līderu aiziešana ir rupjš drošības situācijas pārkāpums Irākā – Šīs ir divas problēmas, kurām ir nepieciešams vitals risinājums.

Treškārt: Irākas tautai pašiem ir jānosaka savs liktenis, nepieļaut starptautisko valstu iejaukšanās, kurām ir intereses Irākā.

Visbeidzot: izteikti līderi ir vajadzīgi, lai īstenotu šīs reformas un apvienotu Irākas tautu ceļā uz mierīgu nākotni.

Nerezidents, Atlantijas Padome biedrs Zack Gold ieteica perspektīvā likt Irākas situāciju Tuvajo Austrumu kontekstā. Mr. Gold teica, ka šajās valstīs ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija, lai ieviestu stabilitāti, balstoties uz ekonomisko un politisko drošību. Iekšējo un ārējo spēku rīcība ir jāizvērtē īstermiņa sniegumā pret ilgtermiņa politikas ietekmi. Veiksmīgai militārai un valdības stratēģijas izveidei Irākā un citur ir nepieciešama efektīva koordinācija, kuras mērķis ir novērst turpmākās neparedzētās kļūdas. Kļūdas politiskajā arēnā Sīrijā, Lībijā, un Irākā ir radījušas asiņaino pilsoņu karu, bezprecedenta migrācijas krīzi, un Daesh varu. Ir svarīgi, lai rietumi piedāvā palīdzību Irākai un Tuviem Austrumiem.
Miera un izlīguma konference Itālijā ir forums, kas vērst uz to, lai visi Irākas iedzīvotāju segmenti sanāktu kopā neitrālajā zonā, lai kopīgi panāktu ilgstošu mieru izlīgumu Irākā. Tās mērķis ir panākt vispārēji izdevīgu politisku vienošanos, kas nodrošina patiesi reprezentatīvu lēmumu pieņemšanas procesu Bagdādē. Ar atbalstu no starptautiskās sabiedrības un cerību Irākas tautai, PAFI veicinās bezprecedenta sanāksmi valsts līderiem Parīzē apspriest valsts vīziju nākotnē, pamatojoties uz pilsonību un tiesiskumu.


RAKSTIET ATBILDI VAI KOMENTĀRU