Par

KAS MĒS ESAM?

KAS MĒS ESAM?

Miera vēstnieki Irākai (PAFI) ir starptautiski orientēta, nevalstiska organizācija, kas rūpējas, lai panāktu mieru Irākā un Tuvajos Austrumos. Mēs ticam, ka miers, labklājība un ilgtspējīga attīstība ļaus Irākas cilvēkiem atrisināt savas domstarpības un ka ilgtermiņa konflikta atrisinājums Irākā drīzāk ir atkarīgs no valsts politisko procesu reformas un institūcijām, nevis tikai no paļaušanās uz militārajiem spēkiem. Valdības, institūcijas, pilsoniskā sabiedrība un indivīdi ir potenciālie partneri šajos centienos.


KO MĒS DARĀM?

KO MĒS DARĀM?

Miera vēstnieki Irākai (PAFI) izglīto vispārējo sabiedrību, pilsonisko sabiedrību un politikas veidotājus par dzīves realitāti Irākā un metodēm, kā izveidot ilgtspējīgu mieru ilgtermiņā. Pārāk bieži virsraksti, kas apraksta Irāku, attēlo valsti kā tādu, kas nevēlas apvienoties un neizjūt nacionālo vienotību. PAFI saprot, ka, lai panāktu virzību uz ilgstošu izlīgumu un mieru, ir jānodrošina, lai plašākai sabiedrībai un politikas veidotājiem būtu skaidrāks un niansētāks priekšstats par cilvēkiem un politiku Irākā.


Mūsu vēsture

DIBINĀTA PAFI
2014. gada oktobrī

DIBINĀTA PAFI


PAFI KONFERENCE RĪGĀ
2015. gada februārī

PAFI KONFERENCE RĪGĀ


EIROPAS PASĀKUMA DRAUGI
2015. gada jūnijā

EIROPAS PASĀKUMA DRAUGI


NĀK KLAJĀ IRĀKAS BALSIS
2015. gada augustā

NĀK KLAJĀ IRĀKAS BALSISMŪSU LĪDERĪBA

MŪSU LĪDERĪBA

Miera vēstniekus Irākai (PAFI) vada cilvēku komanda, kuriem ir liela pieredze, strādājot Irākā un Tuvajos Austrumos. Katrs dalībnieks sniedz atšķirīgu perspektīvu un patiesu aizraušanos, vienojot cilvēkus kopīgam mērķim. Mūsu vadība ir strādājusi, lai kultivētu jaunas idejas un saturiskas diskusijas par plašu jautājumu klāstu saistībā ar Irāku gan Tuvajos Austrumos, gan ārpus tās teritorijas.


MŪSU VĪZIJA

MŪSU VĪZIJA

Miera vēstnieki Irākai (PAFI) ir pārliecināti, ka militārā darbība Irākā tikai kavē politisko risinājumu visām Irākas kopienām. Mēs koncentrējamies uz ilgtermiņa risinājumiem, kas aicina vairot izpratni un veidot diskusiju par visiem jautājumiem, ar ko Irāka šodien saskaras.


MĒRĶI

MĒRĶI

Miera vēstnieku Irākai (PAFI) galvenais mērķis ir informēt starptautisko sabiedrību par situāciju, kāda ir uz vietas Irākā, sniedzot objektīvu, godīgu un uzticamu informāciju. Tas veicinās problēmu izpratni to pareizajā kontekstā, kā arī palīdzēs ar starpniecību un apvienos nozīmīgas pretējās puses.


MŪSU LĪDERI

 Džamals al-Dhari (Jamal al-Dhari)

Džamals al-Dhari (Jamal al-Dhari)

Prezidents

 Harita Tohme

Harita Tohme

Priekšsēdētāja

 Kārlis Boldiševics

Kārlis Boldiševics

Valdes loceklis