Miera vēstnieku Irākai (PAFI) galvenais mērķis ir sistemātiski informēt starptautisko sabiedrību par situāciju, kāda ir uz vietas Irākā, sniedzot objektīvu, godīgu un uzticamu informāciju, kas veicinās problēmu izpratni to pareizajā kontekstā.

PAFI ierosina veidot reālas diplomātiskās partnerības, lai visaptveroši risinātu Irākas problēmas, kā arī dotu stimulu starptautiskajai sabiedrībai atsākt jēgpilnas un godīgas sarunas ceļā uz Irākas konflikta izbeigšanu.

Lai sasniegtu šos mērķus, PAFI izvirza uzdevumus:

  • Meklēt plašākus diplomātiskos risinājumus, izmantojot Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Savienību un ASV. Tas nozīmē darbs pie īstas koalīcijas izveides, kas darbosies, izmantojot diplomātiskus un alternatīvus līdzekļus;
  • Attīstīt informācijas tīklu, kas dokumentē, ziņo un izplata pārskatus par cilvēktiesību pārkāpumiem un ievieš brīdinājuma sistēmu, lai novērstu turpmākus pārkāpumus;
  • Prezentēt reālus un efektīvus risinājumus mieram, balstoties tikai uz Irākas tautas interesēm, nevis uz konkrētām grupām valstī vai ārvalstīs;
  • Nodrošināt starptautiskajai sabiedrībai pietiekamu piekļuvi miermīlīgām izmaiņām, kas notiek tā, kā to pieprasījuši un lēmuši Irākas iedzīvotāji paši, nevis citi.